Tlačové správy

20.03.2016

Bolu Göynük (Turecko): kotol K1 prevzatý do predbežnej prevádzky (PAC)

Zdroj: SES a.s.

V druhej polovici februára bol podpísaný protokol o predbežnom prevzatí kotla K1 do prevádzky (Provisional Acceptance Certificate) medzi zástupcami vedenia projektu SES a.s. a zástupcami vedenia elektrárne AKSA v Bolu Göynük v Turecku.

Podpisom tohto protokolu sa zavŕšilo niekoľkoročné úsilie všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľali na realizácií tohto projekt či už od začiatku v ponukovej fáze, alebo už v samotnej etape realizácie.  I napriek ťažkým podmienkam, kde bola stavba elektrárne realizovaná, sa podarilo úspešne odovzdať prvý kotol K1 konečnému zákazníkovi a tým získať ďalšiu významnú referenciu v Turecku. Dosiahnutie tohto cieľa je výsledkom práce všetkých pracovníkov či už v SES a.s. alebo SES Energy.

Rovnako úspešne pokračuje aj prevádzka kotla K2 na uhlie a ďalšie plánované skúšky na druhom bloku. Dňa 28.1.2016 o 14:05 hod sa prvý krát dosiahol významný míľnik, kedy bola elektráreň na nominálnom výkone 270 MW.

V najbližšom období sú činnosti zamerané na vykonanie skúšobnej prevádzky (Trial run) druhého kotla a vykonanie garančných skúšok. Predpoklad prevzatia druhého kotla K2 do predbežnej prevádzky zákazníkom je v máji 2016.